Kategoriler
Bilgiler

işyeri kamera sistemleri önemi

Evlerde ve işyerlerinde kullanılan kamera sistemleri ile, bina-daire giriş ve çıkışları kontrol altına alınmaktadır. Kamera sistemleri ile izlenen bölgeler ayrıca kayıt sistemi ile kayda alınmaktadır. Böylece olası durumlar karşısında kayıt edilmiş bir görüntü bire bir delil niteliği taşımaktadır. Ayrıca CCTV Kamera Sistemi ile otopark, bina çevresi, asansörler, bahçe ve çocuk parklarının da izlenip kayıt edilmesi sayesinde ev güvenliğinin yanı sıra bina ve bina çevre sininde güvenliği en etkin şekilde sağlanmış olmaktadır.

İşletmeniz yeteri kadar güvende mi? Güvenliğini nasıl sağlıyorsunuz? Geceleri rahat uyumanız için bir bekçiniz mi var? Yoksa özel bir güvenlik şirketi ile mi anlaştınız? Önlemlerin derecesinin işletmeden işletmeye farklılıklar göstermesi kaçınılmazdır ama herkesin amaçladığı ortak hedef maddi varlıkların korunabilmesidir. Güvenlik önlemleri denildiğinde birçok insanın aklına alınan önlemlerin sadece hırsızlığa karşı olduğu gelir. Ancak alınan bu önlemler hırsızlık yanında, çevreden gelebilecek kötü niyetli hareketlere, doğa olaylarına ve hatta yangına karşı da belirli seviyelerde işletmenizin korunmasını sağlamaktadır.

Güvenlik görevlisi, kamera, alarm vb. bir dizi önlemin işletmenizi ne seviyede koruyacağına ve riski azaltabilmek için bu önlemleri alırken dikkat edilecek bazı hassas noktalara bir göz atalım.

Öncelikle dikkat edilmesi gereken noktalardan biri güvenlik önlemlerinin derecesinin iyi belirlenmesidir. İşletmenizin faaliyet kolu, çalışma saatleriniz, bulunduğunuz konum alınacak önlemleri belirleyen unsurlardan birkaçıdır.
Temel olarak alınabilecek önlemler;

-  Çevre duvarı / Tel örgü (Dikenli tel)
-  Demir kapı,
-  Parmaklık,
-  Kepenk,
-  Bekçi / Özel güvenlik,
-  Kamera sistemleri,
-  Hırsız alarm sistemleri,
-  Bekçi köpeği

olarak sıralanabilir. Genellikle bu önlemlerden bir ya da birkaçı bir arada bulunmaktadır.

Çevre Duvarı / Tel Örgü (Dikenli tel)

Fabrikalar, depolar ya da konutlar ağırlıklı olmak üzere birçok işletme için başlıca güvenlik önlemlerindendir. Çevre duvarının beton olması tercih edilen bir özelliktir ve eğimli bir arazi üzerinde bulunan işletmelerde duvar yüksekliği arazi eğimine göre değişken olmalıdır. Çevre duvarı ağırlıklı olarak bir işletmenin sınırlarını belirlemede ve çevreden gelebilecek risklere karşı işletmeyi korumak için uygun bir önlemdir. Cadde üzerinde ya da araç trafiğinin yoğun olduğu noktalarda bulunan rizikolar için olası araç çarpmalarına karşı da koruma sağlamaktadır. Güvenliğin daha üst düzeye çıkarılabilmesi açısından çevre duvarı üzerine tel örgü ya da dikenli tel konulması önerilen bir uygulamadır. Özellikle tel örgü ve dikenli tel duvar üzerinden işletme arazisine girebilecek istenmeyen kişilerin ya da atılabilecek yabancı cisimlerin engellenmesinde etkilidir.

Demir / Çelik Kapı

İşletmeler için yine başlıca güvenlik önlemlerinden sayılabilir. Demir kapıların kilitlenmesinde sıklıkla asma kilit kullanılmaktadır ancak bu kilitler kolayca açılabileceğinden normal kilitler ile birlikte kullanılmalıdır. Ofislerde kullanılan çelik kapı kasalarının ise montaj sonrası düzgünce betonlanmış olması, kapının yabancı cisimlerle esnetilerek açılmasının önüne geçmek açısından önemlidir.

Parmaklık / Tel kafes

Giriş katlar ve yarım bodrum katlara sahip işletmelerde pencerelerde parmaklık ya da tel kafes kullanılması alınabilecek güvenlik önlemlerinden biridir. Özellikle depo olarak kullanılan işletmeler için bu önlem sıkça kullanılmaktadırlar. Tel kafes aynı zamanda dışarıdan atılabilecek yabancı cisimlere karşı da işletmenin korunmasına yardımcı olmaktadır. Parmaklık yapının ilk katında güvenlik sağladığı gibi uygun olarak seçilmezse kötü niyetli kişilerin bir üst kata çıkışı için merdiven görevi de görebileceği unutulmamalıdır. Parmaklıkların arası mümkün olduğu kadar ayak genişliğinden dar olmalı ve yatay olarak kullanılan bağlantılar tırmanmayı engelleyecek açıklıkta olmalıdır.

Kepenk

Özellikle mağazaların temel güvenlik önlemlerinin başında gelmektedir. Günümüzde otomatik perde tipi kepenklerin kullanımı yaygınlaşmıştır. Ancak halen file tipi kepenkler de kullanılmaktadır. Perde tipi çelik kepenkler, dışarıdan gelecek darbe ve yabancı cisimlere karşı camları da koruyacağı için file tipi kepenklere göre daha avantajlıdır. Güvenlik açısından değerlendirildiğinde asma kilit, zincir vb. ile kilitlenen file kepenklerin devre dışı bırakılması perde kepenklere kıyasla daha kolay gözükmektedir.

Bekçi / Özel Güvenlik

İşletme sahiplerinin en güvendiği önlemlerden biri bekçi ya da özel güvenlik elemanıdır. Bekçi genellikle işletmenin kendi personelinden seçilmektedir. Özel güvenlik personelleri taşeron bir firmanın çalışanlarıdır. Güvenlik personelinin tüm giriş çıkış noktalarında bulunması, giriş çıkış yapan ziyaretçilerin kayıtlarını tutması ve gerekli kontrolleri yapması önerilen uygulamalardır.

Asıl önemli olan, güvenlik elemanının bir kontrol noktasında sabit olarak bulunup bulunmadığıdır. Özellikle geniş bir alan ve birkaç binaya sahip işletmeler için sabit noktalarda bulunan güvenlik elemanları tüm alanın güvenliğini sağlamada yetersiz kalacaktır.

Bu aşamada orta ve büyük ölçekli işletmeler için tur / devriye sistemi önem kazanmaktadır. İşletmenin kritik noktalarının dolaşılarak kontrol edildiği tur sistemi sıklıkla önerilen bir güvenlik önlemidir. Uygulamada işletmenin kritik alanlarında elektronik kontrol noktaları oluşturulur. Güvenlik elemanı tur sırasında kalem benzeri tom adı verilen bir cihazı oluşturulan bu kontrol noktalarına okutur.

Bu işlemin hangi saatte yapıldığı otomatik olarak bir bilgisayara aktarılır. Sonuç olarak hem güvenlik daha etkin bir şekilde sağlanmış olur hem de güvenlik elemanının sabit bir güvenlik kulübesinde beklemesi engellenmiş, hatta beklerken uyuyakalma ihtimali azaltılmış olur. Güvenlik elemanının en önemli görevlerinden biri de işletmedeki aksaklıkları tespit etmek olduğundan tur sistemi sayesinde kazan dairesi, server odası, elektrik pano odası gibi kritik noktaların da periyodik olarak kontrolü sağlanabilmektedir.

Tur sistemi, herhangi bir yangın algılama sistemi bulunmayan işletmeler için bekçi tarafından olası yangınların başlangıç safhasında tespit edilmesine ve erken müdahale edilmesi durumunda yangının minimum hasarla atlatılabilmesine dahi yardımcı olabilecek etkili bir uygulamadır.

Güvenlik kamerası hırsızlık olaylarında en çok, caydırıcı olması açısından etkilidir. Piyasada gece görüşlü, harekete duyarlı, ısıya duyarlı birçok kamera tipi bulunmaktadır. Güvenlik açısından tavsiye edilen minimum sistem, kamera sisteminin gece görüşlü olması, kör nokta kalmayacak şekilde tüm noktaların kamera ile izlenmesi, sistemin görüntüleri kayıt altında tutması ve görüntülere web üzerinden uzaktan erişim sağlanabilmesidir. Hepsinden önemlisi ise kurulu olan kamera sisteminin işletmede bulunan güvenlik personeli tarafından da izlenebilir olmasıdır. Bu sayede işletmenin tüm noktaları sürekli kontrol altında tutulabilecektir. Güvenlik elemanının kameraları izlendiği monitörün sadece bu iş için ayrılmış olması dikkat edilmesi gereken noktalardan biridir.

Kritik noktalara yerleştirilen kameraların 24 saat izlenmesi, yine bekçi tur sisteminde olduğu gibi olası aksaklıkların kısa sürede fark edilerek müdahalenin kısa sürede yapılmasına olanak sağlayacaktır.

Hırsız Alarm Sistemleri

Ofislerde, depolarda, elektronik eşya mağazalarında, kısacası değerli eşyaların bulunduğu ve kolay çalınabileceği tüm işletmelerde harekete duyarlı hırsız alarm sistemi bulunması önerilmektedir. Bu sistemlerde de kamera sistemlerinde olduğu gibi birçok farklı sensör, kontaktör ve hatta camlara takılabilecek darbeye duyarlı sensörler bulunmaktadır. Seçilen sistem elemanları ne olursa olsun alarm sisteminin güvenlik birimlerine en kısa sürede haber verecek bir özel güvenlik şirketine bağlı olması, sistemin sesli ikaz ile çevreyi uyarması, ulaşım zamanı en kısa olan yetkili personel telefonlarına haber vermesi önerilir.

Sesli ikaz ünitesinin de işletmenin dışında bulunması, hem üzerindeki ışık sayesinde caydırıcı olacak, hem de çevreyi daha etkin bir biçimde uyarmaya yardımcı olacaktır.

Hırsız alarm sistemlerinin bir diğeri de sınır dedektör sistemidir. Bu sistemde karşılıklı olarak yerleştirilen iki sensör bulunmaktadır. Herhangi bir cismin bu iki sensör arasına girmesi durumunda sistem alarm vermektedir. Sistem çoğunlukla saha sınırlarının kontrolünde kullanılmaktadır.

Bekçi Köpeği

Özellikle bahçesi bulunan, geniş araziye sahip işletmelerin uyguladıkları güvenlik önlemlerinden biri bekçi köpeği bulundurmaktadır. Ancak çoğu zaman bu köpekler oldukça uysal olmaktadır ve caydırıcı nitelikte değildirler. Bu tip bir önlem tercih edilecek ise bulundurulacak olan bekçi köpeğinin iyi eğitilmiş olması ve caydırıcı özellikte olması gerekmektedir.

Alınacak olan önlemler belirlenirken işletmenin durumu göz önünde bulundurulmalıdır. Örnek olarak çelik sac depolanan bir depoda hırsız alarmı, kepenk, sınır dedektörü gibi önlemler bulunması beklenemez. Sac malzemenin hem taşınması zordur hem de hırsızlar için cazip bir emtea değildir. Ancak bir market ya da elektronik eşya mağazası için alarm, kamera, kepenk gibi önlemler mutlaka bulunmalıdır. Bu önlemlerin hepsi bulunsa dahi hırsızlık yaşanabileceği ihtimali ise unutulmamalıdır.

Bu kategoride ürün bulunamadı.
Alarm Kameracım Alarm Kamera ve Güvenlik Sistemleri © 2003
by Alarm Kameracim